Alt i livet kommer til meg med letthet, glede og herlighet.

28.02.2019

Hva skal til for at jeg kan føle meg glad? Hvordan kan det blir bedre enn dette? Hva trengs til for at livet mitt føles verdt å leve?

Spørsmål er kjennetegn for Access Consciousness Bars, sa min første og andre lærer i denne behandlingsmetoden. Siden det forsøkte jeg å stille spørsmål til meg selv. Spørsmål som utfordret mine oppfatninger av hvordan verden skulle være og mine synspunkter og vurderinger av meg selv, andre og verden rundt meg. Å være i spørsmål og ikke ha ferdig svar på alt som skjer er en styrke, sa de. Stille spørsmål åpner opp områder med begrensninger og belyser de sidene vi velger å ikke ha valg. Et spørsmål kan åpne en annen dør, en annen mulighet.

Hvor kommer mine oppfatninger, begrensninger og synspunkter fra?
Er de mine eller har jeg blitt påført dem?
Hvordan jeg begrenser meg selv?
Barn frem til 7 års alder ikke har analytiske evner og tar imot og lagrer som egne sannheter, alt som kommer til dem fra foreldre, miljø og samfunnet rundt dem. Alt dette blir lagret i barnas ubevisste sinn og legger grunnlag for deres oppfatninger av verden for resten av livet. Som barn vet vi allerede hva som er mulig og hva som er umulig for oss. Vi har blitt fortalt det. Vi lærer fort at kjærlighet er betinget og vi må fortjene den. Vi sammenligner oss med andre og prøver å passe til og være likt de andre, de mest populære. Vår bevissthet blir begrenset, vi opererer i en boks skapt av andres oppfatninger, som vi har tatt på oss, som våre egne.

Tenk deg scenario hvor du er fri fra alle de programmene som du har tatt på deg. Tenkt at du ikke har mer frykt inn deg for hva du ikke kan gjøre eller hvordan andre kan bedømme deg for det du gjør. Tenkt at du føler deg elsket for den du akkurat er nå. At du ser, elsker og respekterer deg selv. At den kritiske stemmen i hode ditt avtar. At du starter å elske og nære deg selv og ta være på deg selv. At du behandler og snakker til deg selv uten bedømmelser. Tenk hvis verden rundt deg er bare refleksjon av ditt indre, hvor ville du starte jobben med å rense opp det som stopper deg fra å være DEG. Ville du starte på det indre plan eller på det ytre, som er refleksjon.

Access Bars er et verktøy som kan endre din bevissthet eller din oppfatning av deg selv og verden rundt. Bars er 32 punkter på hodet, hvor ligger lagret energi av alle dine ideer, oppfatninger, synspunkter og holdninger som du mener er viktige. Det å kjøre Bars er det samme som å ¨trykke på slett knapp". De blir forløst og forsvinner fra underbevisstheten. Du sletter litt og litt av det du har samlet gjennom dette og flere andre liv. Underbevisstheten blir frigjort fra dem og de dukker ikke opp plutselig når du treffer på tilsvarende situasjon. Du vil ikke reagere på samme måte mer. Når det utføres Bars synker hjernebølgene til nivå som tilsvarer dyp meditasjon, Theta nivå og dypere. Når hjernebølger synker kan omskapelse starte. Det er derfor mange sovner dyp under kjøring av Bars. Du starter å se endringer. Du blir mer til stede i ditt liv og din oppførsel blir mindre påvirket av fortida. Gjennom kjøring av Bars endrer du dine muligheter for å skape framtid du ønsker. Du åpner dør til et liv som kommer til deg med letthet, glede og herlighet. :)