Destinasjon happines

Ansikt er det første vi viser fram til andre og det første som blir lest og oppfattet av de vi møter. Hvordan ønsker vi å bli oppfattet? Hva forteller ansiktet om livet vi har levd?