Destinasjon happines

Ansikt er det første vi viser fram til andre og det første som blir lest og oppfattet av de vi møter. Hvordan ønsker vi å bli oppfattet? Hva forteller ansiktet om livet vi har levd?

Det vi elsker å gjøre og det som vekker følelse av glede, tilfredshet, indre fred løfter vår vibrasjon.