Se verden med nye øyne, fjern begrensninger, bli deg selv.

Access Consciousness Bars

Har du lyst til å stoppe indre "mobbing" som begrenser deg selv? Har du lyst til å bli fri fra alt det som begrenser deg av tanker og følelser? Vil du føle mer ro i sinnet og får lettere slappe av? Ønsker du å få ta lettere valg?

Hvilke problemer hjelpes med:
Behandling med Access Bars skal rydde opp i holdninger og tankesett, slik at man blir kvitt det som holder tilbake. 

Metoden har blant annet blitt brukt ved:

- Stress og unødig tankespinn
- Søvnproblemer (Insomnia)
- ADHD
- Angst/Depresjon
- Konsentrasjonsvansker
- Tvangstlidelse OCD

Tilbakemeldinger har rapportert om:
- Større mental klarhet
- Motivasjon
- Bedre helse og vektkontroll
- Betydelig økning av glede og lykke
- Dypere avslapning
- Endring av søvnproblematikk
- Mindre angst og depresjon
- Mindre stress
- Mindre migrene og panikkanfall
- Bedring i forhold til relasjoner
- Bedring av konsentrasjon
- Mindre stress og tankekjør

Effektene av Access Bars er individuelle for hver person, og forskjellig fra behandling til behandling, men i tillegg til forbedret fysisk helse, har mottakere rapportert større intuitiv bevisssthet, mer takknemlighet, godhet, fred og ro, og enklere kommunikasjon. Bars brukes i fengsler, foretak og skoler rundt om i verden for å fremme helse og velvære. 

"Hele livet kommer til meg med letthet, glede og herlighet (sprudlende utfoldelse og overflod av liv."

Access Bars er et sett med 32 punkter på hodet som, når de berøres let, stimulerer positive endringer i hjernen og påvirker de elektromagnetiske komponentene av stress, tanker og følelser. Denne skånsome, ikke-invasive teknikken arbeider med å frigjøre både fysiske og mentale blokkeringer lagret i kroppen, og hjelper med å gi større velvære i alle områder av livet. 

Hva skjer under behandlingen:
Å motta Access Bars innebærer berøring av de 32 punkter på hodet. bars, dvs. "sperrene", går gjennom og rundt hodet. Målet er å gi slipp på det som begrenser og de tankene som holder oss tilbake. Disse punktene representerer ulike områder i livet som. glede, kreativitet, penger, kontroll, seksualitet, takknemlighet, sorg, helbredelse, og mer. De omfatter og rommer tanker, følelser, sinnstemninger, ideer og overbevisninger vi har på disse områdene. Barsbehandling frigjør den elektromagnetiske ladningen som blir lukket inn i hjernen av tankene, følelsene og emosjonene man har lagret gjennom livstider. 

Access bars skal hjelpe med å gi slipp på uhensiktsmessige tankemønstre. Ved å "kjøre Bars" gir man seg selv mulighet til å gi slipp på eller nøytralisere det som begrenser, og de tankene som holder en tilbake og som får en til å fungere på autopilot. 

Historikk:
Access Consciousness Bars ble grunnlagt av Gary M.Douglas i 1990. På grunn av en interesse for å jobbe med bevisthetsendring og et ønske om å skape en forandring i verden, utviklet han metoden Access Bars, som i dag er etablert i mange land. Gary M. Douglas er forfatter, internasjonal foredragsholder og forretningsman. 

Hva skjer hos behandler:
Under behandling med Access Bars ligger man på behandlingsbenk, mens behandler lett berører punktene på hodet. Behandling foregår uten musikk, men det er mulig å høre på radio eller TV. En behandling kan varer normalt fra 60 til 90 minutter, og er en prosess du kan gjennomgå som engangs, månedlig, ukentlig eller daglig opplevelse.

Bivirkninger:
Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden. 

Forsiktighetsregler:
Man kan ha behov for søtt og salt, samt drikke ekstra vann, som et resultat av elektromagnetiske utladningen. Salt og vann er kildene til utladning. Sukker og vann er det hjernen bruker. 98% av sukkerforbruket går til hjernen. Med utladningene som skjer med disse prosessene, utlader vi den elektriske komponenten av tanker, som aktiverer synapsene i hjernen, som er det som gjør at du trenger sukker. 

Erfaringer: 
Vitenskapelig forskning ble utført i 2017 av dr.Terrie Hope og publisert i Journal of Energy Psychology. Forskning har avslørt at 90 minutters med Access Bars behandling resulterte i reduksjon av alvolighetsgraden av depresjon og angst. Gjennom vitenskapelige standardiserte spærreskjemaer, og gjennom måling av hjernebølgemønstre med hjerneavbilding (QEEG) oppdaget dr. Hope i studien sin at Access Bars reduserte alvorlighetsgraden av angstsymptomer med 84,7% i gjennomsnitt. Deltagere hadde en reduksjon av alvorlighetsgraden av depresjonssymptomer med 82,7% i gjenomsnitt. 
Resultatene av hjernebølgemålingene før og etter Access Bars viste en økning i hjernekoherens hos deltakere, som indikerer en endring mot en normal tilstand etter økten. Hjernebølgekoherens er forbundet med kommunikasjon mellom områdene i hjerne, og forskere har funnet at optimal hjernekoherens er forbundet med intelligens, læreevne, årvåkenhet, reaksjonstid og kreativitet. 
For mer informasjon se: 
https://energypsychologyjournal.org/abstracts/abstracts-volume-9-number-2-november-2017/effects-access-bars-anxiety-depression-pilot-study/

I 2015 ble det utført forskning med 60 deltakere med ledende nevroforsker dr.Jeffrey Fannin. han undersøkte de nevrologiske effektene av Access Bars. Ved å måle hjernebølgene hos mennesker før og etter en Bars-økt, avslørte denne forskningen lignende effekt på hjernekoherens, hvor 85% av deltakerne indikerte en økning i koherens. I tillegg oppdaget han at Access Bars har en positiv nevrologisk effekt på mottakeren lik den som oppleves under dyp meditasjon og den oppstå umiddelbart. 
Link til hans forskning:  
https://eng.accessconsciousness.eu/review-of-access-bars-by-neuroscientist-dr-jeffrey-l-fannin/